#
13
0
185

Acta resultant del procés de selecció del programa EMCORP 2017

Les persones interessades disposen d'un termini  de set dies hàbils, a comptar d'el 24 de novembre, per a formular les reclamacions o al·legacions que estime pertinents.

Etiquetes